ליקוטי מוהר”ן המבואר

התורות האחרונות שעלו

כל התורות שעלו עד כה

חמש תורות לאלול

סוד כוונות אלול רמוז בפסוק  הַנּוֹתֵן בַּיָּם דָּרֶךְ וּבְמַיִם עַזִּים נְתִיבָה: (ישעיה מג טז) כמבואר בתורה ו’ שאלול הוא זמן המסוגל להיות בקשר הלב ועין שכלית להקב”ה …
לחץ לקריאה והורדה

מאמר לכו חזו

נראה שכוונת רביה”ק במאמר הזה בעיקר להראות שיש בכח צדיקים לגלות סתרי תורה כאלה שעל ידם לא תשתכח התורה דהיינו הקב”ה, אפילו בגלות הנוראה ביותר …
לחץ לקריאה והורדה

תורה ג – אקרוקתא

כיצד האדם ממליך על עצמו את הקב”ה ע”י ניגון. כי הניגון הוא בניין המלכות ויכול להיות ח”ו גם להפך והוא עיקר המיין נוקבין כמבואר בספרים, …
לחץ לקריאה והורדה

תורה ד – אנכי

בהמשך למה שלמדנו בג’ התורות הקודמות בענין בנין המלכות, כאן נלמד כיצד להחזירה ע”י הביטול לצדיק אמיתי לשרשה להתחדש, שעי”ז זוכים לחיות בעוה”ז בהשגת מעין …
לחץ לקריאה והורדה

תורה ה – בחצוצרות

סוד היראה והשמחה שזוכים ע”י שמיעת דבור הצדיק דהיינו הירא שמים שדבריו נשמעים ונעשים רעמים ומיישרים הלב לזכות ליראה ושמחה בהש”י בבחי’ גילו ברעדה, כי …
לחץ לקריאה והורדה

תורה נד – ויהי מקץ

בתורה זו מבאר רבינו החיוב של כל אדם לזכור תמיד בעלמא דאתי בכלליות ובפרטיות דהיינו בכלליות לזכור בכל רגע שעוה”ז הוא רק פרוזדור לעוה”ב ממילא …
לחץ לקריאה והורדה